Algemene voorwaarden

Rechtsvorm

Kek is een eenmanszaak

Bestellingen 

De algemene leveringsvoorwaarden van Kek gelden voor alle artikelen die in de webshop worden verkocht. Als je een bestelling plaatst dien je akkoord te gaan met deze voorwaarden. De bestelling zal dan pas worden verwerkt. 

Betalingen 

De bestelling dient vooraf betaald te worden middels Ideal of een overboeking op rekening nummer:106755994 t.n.v.Kek sieraden te Winsum. Zodra de betaling op mijn rekening is bijgeschreven zal het bestelde verzonden worden. Mocht er binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling nog geen betaling ontvangen zijn dan zal de order geannuleerd worden en het artikel wordt dan weer teruggeplaatst in de winkel. Kek heeft ten alle tijde het recht om een order te weigeren, dan wel te leveren onder bepaalde voorwaarden. 
 

Prijzen 

De in de webshop vermelde prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten. De btw zal wel apart op de factuur vermeld worden. 


Eigendomsvoorbehoud

 Alle plaatjes en ontwerpen zijn eigendom van Kek en mogen derhalve niet gekopieërd worden of op enige andere wijze vermenigvuldigd en verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Kek. 
Kek blijft eigenaar van de sieradenontwerpen. De geleverde artikelen blijven eigendom van Kek totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. 

Levertijd 

De levertijd bedraagt ongeveer 3 werkdagen na ontvangst van de betaling. Een uitzondering hierop zijn de aparte opdrachten, hierbij wordt de levertijd in overleg afgesproken en schriftelijk bevestigd. 

Privacy 

Kek zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden.  


Garantie 

Kek kan je garanderen dat de artikelen in goede staat verzonden zullen worden en dat de artikelen met de grootst mogelijk zorg verpakt zullen worden. Als blijkt dat de artikelen niet voldoen aan deze garantie en mocht er onverhoopt een artikel beschadigd zijn t.g.v het eventueel niet correct verpakken van het artikel dan zal Kek in overleg zorgen voor vervanging van het bestelde artikel mits dit artikel geretouneerd wordt. Voor eventuele schade toegebracht tijdens de postbezorging en postverwerking is Kek niet aansprakelijk en komt derhalve dan ook niet in aanmerking voor vergoeding of vervanging van het bestelde artikel. 

Op alle sieraden en onderdelen geeft Kek twee maanden garantie, mits er sprake is van normaal gebruik. Indien er schade is ontstaan aan een artikel door onzorgvuldig gebruik vervalt iedere garantie. Reparatie of vervanging van beschadigde artikelen binnen de garantieperiode is gratis onder de boven genoemde voorwaarden. De verzendkosten zijn dan 1x voor jou en 1x voor Kek. Voor reparaties buiten de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht. Dit gebeurt vanzelfsprekend in overleg met de klant.

De kleur of vorm van de op de website aangeboden artikelen kunnen om technische redenen licht afwijken van wat er ontvangen wordt. Artikelen kunnen in overleg geruild worden binnen 7 dagen. 

Klachtenbehandeling

 Mocht er een klacht zijn, dan kun je contact opnemen met Kek. Wij zullen dan proberen om er in goed overleg samen met jou uit te komen . De contact gegevens kun je terug vinden onder het kopje contact. 


Aansprakelijkheid 

Indien een geleverde artikel toch een gebrek mocht vertonen dan blijft dit beperkt tot de garantie bepalingen. De aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade blijft ten alle tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan, of lager dan de koopprijs van het artikel . 

 

Retouren. 

Je hebt het recht om je artikelen te retourneren binnen 7 dagen na factuurdatum, mits deze artikelen niet gedragen of beschadigd zijn om in aanmerking te komen voor restitutie van het aankoop bedrag. Je dient mij hiervan vooraf in kennis te stellen en het op dezelfde manier te retourneren als dat je het ontvangen hebt. De verzendkosten van retourneren komen voor rekening van de koper. 

 

 

Voor het behoud van je sieraad:

- Parfum e.d. kunnen verkleuring van het sieraad veroorzaken.
- Water en/of vocht kunnen op de lange termijn ook verkleuring veroorzaken.
- Bij sommige personen kunnen de sieraden eerder verkleuren dan gemiddeld. Dit heeft te maken met de zuurgraad van je huid, hiervoor kan Kek niet aansprakelijk worden gesteld.